vinh danh cá nhân và tập thể

Tập đoàn Y dược Việt Nam khen thưởng cá nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 06/10/2017, tại Văn phòng Tập đoàn Y dược Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ khen thưởng cá nhân xuất sắc 6 tháng... Chi tiết »